Back to Courses

500% sneller business doelen bereiken - nulmeting voor organisaties op 10 performance gebieden.

Een nulmeting voor organisaties op 10 performance gebieden maakt inzichtelijk wat de belangrijkste aandachtsgebieden zijn en waar de grootste verbeter kansen voor de organisatie liggen, zodat jij betere financiële resultaten gaat behalen. Wij helpen jou bij het inzichtelijk maken op welke performance gebieden de grootste kansen voor jou en jouw organisatie liggen en waar jij nu misschien wel te kort komt. Resultaten zetten wij centraal. Waarom? Als je werkelijk impact wil hebben en een grote bijdrage aan een betere wereld wil leveren, dan moet je ook voldoende winst maken en cash genereren. Betere resultaten behalen vergt inzicht, een strategie, onderscheidend vermogen en waarde creatie. Wij helpen jou bij deze zoektocht zodat jij jouw eigen inspirerende visie kan realiseren!

MODULES: 14

Course Description

5 Lessons

View Module
 1. Veranderingen zijn een constante

 2. Het jaarplan - verbeter jouw business resultaten.

 3. Visie als routekaart voor veranderingen

 4. Openstaan voor veranderingen.

 5. Onbewust onbekwaam is een enorm probleem.

3 Lessons

View Module
 1. Performance op jaarplannen inzichtelijk maken

 2. De quick scan - 10 vragen

 3. Teleurstellingen en verwachtingen

3 Lessons

View Module
 1. Resultaten staan centraal

 2. Het Pareto-principe

 3. 10 basisstappen voor Business Succes

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik heb een inspirerende visie voor ogen en in 3-5 regels beschreven.

 3. In deze visie beschrijving komt duidelijk naar voren wat het de klant oplevert.

 4. Er is minimaal 1 scenario uitgewerkt/beschreven (visie document) hoe het bedrijf (organisatie) er over 3 jaar uitziet.

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik weet wat de ± 5 echte doorbraken zijn welke mijn organisatie naar het volgende niveau brengen.

 3. Ik heb voor elk van deze 5 doorbraken een plan op hoofdlijnen uitgeschreven HOE wij dit gaan realiseren.

 4. Ik heb voor elk van deze 5 plannen heldere (smart) jaardoelen bepaald en de voortgang verloopt volgens plan

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik weet in heldere begrijpelijke en concrete woorden mijn top 3 onderscheidend vermogen te benoemen.

 3. Ik weet wat mijn competitief voordeel is waardoor ik succesvoller zal zijn dan mijn concurrenten.

 4. Ik heb de beste prijs/kwaliteit verhouding voor mijn producten/diensten in mijn niche.

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Mijn volledige organisatieschema is beschreven tot op afdelingsniveau.

 3. Ik weet wie mijn key spelers zijn en welke waarde zij toevoegen voor mij.

 4. Ik heb duidelijke functiebeschrijvingen voor mijn medewerkers opgesteld.

4 Lessons

 1. Inleiding

 2. Alle key rollen zijn beschreven en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden bepaald en gecommuniceerd.

 3. Meer dan 80% van mijn tijd focus ik mij op mijn meest toegevoegde waarde activiteiten.

 4. Ik heb zicht op de sterktes en zwaktes van mijn team en mij zelf.

4 Lessons

 1. Inleiding

 2. Ik weet wat de 3-5 kritische prestatie indicatoren voor mijn organisatie zijn.

 3. Ik ontvang wekelijks / in de juiste periodiciteit een kpi dashboard met de juiste sturingsinformatie.

 4. Ik ben in control en word nooit verrast door negatieve gebeurtenissen met een materiele impact.

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik heb alle bedrijfsprocessen up-to-date beschreven.

 3. Ik besteed minimaal 10% van mijn tijd aan het constant verbeteren van mijn processen.

 4. Ik weet wat de meest zwakke plekken in de huidige processen zijn.

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. De zwakste plekken in onze processen krijgen aandacht van ons verbeterteam.

 3. Ik onderzoek periodiek hoe ik de kosten kan verlagen zonder in te boeten aan kwaliteit.

 4. Mijn team leden trekken de verbeter kar en dragen een verbetercultuur uit.

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik organiseer elk halfjaar een risico inventarisatie sessie met mijn team.

 3. Ik heb zicht op de risico’s t.a.v. mijn mensen – organisatie – techniek – wetgeving & politiek – sector – veranderingen omgeving.

 4. Ik beoordeel risico’s op basis van kans en impact

4 Lessons

View Module
 1. Inleiding

 2. Ik heb mijn verdienmodel duidelijk gedefinieerd.

 3. Ik weet wie mijn ideale klanten zijn en hoe ik mijn doelgroep moet benaderen en uitbouwen.

 4. Ik weet wat ik moet doen om mijn omzet en rendement te vergroten.

3 Lessons

View Module
 1. Resultaten geven aan of je iets goed of fout doet

 2. Flow en focus

 3. 500% sneller business doelen bereiken

About the Author

...
Jeroen Langeveld

Jeroen Langeveld (1966) begeleidt als lid van het managementteam van Scheybeeck de ondernemingen bij veranderingstrajecten, strategie bepaling en turnarounds. Hij is mede-initiator van de Scheybeeck Academy, waarbinnen een 2-jarig leertraject voor ambitieuze talentvolle medewerkers wordt aangeboden. Het leertraject is gericht op een verdere opleiding en versterking van diverse vaardigheden op het gebied van management en leiderschap.

Powered by WishList Member - Membership Software