Doelen bereiken vanuit een visie

Doelen bereiken vanuit een visie op het leden gedeelte van de doelen stellen gids.

Business doelen bereiken start met het formuleren van een inspirerende visie

Een inspirerende visie is in mijn aanpak altijd het startpunt.

Waarom is een inspirerende visie het startpunt?

“Een visie creëert mogelijkheden en een visie verandert hoe je naar dingen kijkt. Het verandert je denkpatronen en je gaat kansen en mogelijkheden ontdekken. En daarom zouden we altijd visies moet blijven creëren, want dan blijven wij ook altijd leren en dus groeien”.

 • Een inspirerende visie is de stip aan de horizon waar al jouw acties op gericht zijn.
 • Een visie geeft aan waar jij het allemaal voor doet.
 • Het is het grote plaatje waar jij (met jouw team) stap voor stap naar toe wil werken, dit is wat jij (met jouw team) wil realiseren.
 • Dit is wat in jouw ogen succesvol zijn betekent en wat jij in de meest ideale situatie zien gebeuren.

Een goede visie inspireert

Een teamvisie inspireert het team en een persoonlijke visie inspireert de persoon. Wil je alle neuzen binnen jouw bedrijf of afdeling dezelfde kant op krijgen? Start dan met een inspirerende visie. De persoonlijke visie dient aan te sluiten bij de afdelingsvisie en de afdelingsvisie dient aan te sluiten op de bedrijfsvisie. Alignement is het resultaat. En een visie doet nog meer:

 1. Een visie maakt de persoonlijke bijdrage duidelijk en maakt vooral ook veel energie vrij! 
 2. Energie welke nodig is om de lange termijn doelen te behalen.
 3. Energie die de vitaliteit binnen jouw bedrijf enorm vergroot!
 4. Medewerkers kunnen alleen hun vitale rol goed invullen als zij energiek en vitaal zijn. 
 5. Alleen dan kunnen zij een bijdrage leveren aan de inspirerende bedrijfsvisie en de bedrijfsresultaten!
 6. En dan gaan jullie samen de business doelen bereiken.

Een inspirende heldere visie is een keiharde randvoorwaarde om betere resultaten te kunnen behalen. Het is de eerste noodzakelijke stap om business doelen te bereiken.

Een inspirerende heldere visie levert veel op, namelijk:

 1. Duidelijke richting voor alle medewerkers waardoor het leiderschapspotentieel wordt benut.
 2. Nieuwsgierigheid, opwinding en gezonde uitdagingen.
 3. Betere en snellere besluitvorming.
 4. Grotere verbondenheid binnen het bedrijf/team.
 5. Focus op de echt belangrijke zaken en doorbraken.
 6. Momentum en veel meer flow ervaringen.
 7. Jij krijgt een instrument in handen om te monitoren wie wel en wie niet bijdraagt aan de visie en resultaten.
 8. Betere (financiële) resultaten.

Op basis van de visie ga je de doorbraken en speerpunten benoemen om hieruit vervolgens het jaarplan (ook wel genoemd: strategisch plan/businessplan) te formuleren.

De allereerste stap is de inspirerende heldere organisatie visie.

En dan ga jij stap voor stap aan de slag om continu te blijven verbeteren. Jij zet het continu verbeterproces centraal binnen jouw organisatie.

De methode die jij toepast om de verbeteringen te realiseren is aan jou. Er zijn meerdere hele goede methodes ontwikkelt, denk onder andere aan LEAN en SIX-Sigma.

Zet het continu verbeter proces centraal

Laat de medewerkers zelf de problemen oplossen waar zij tegen aan lopen. Daag hen uit om zelf met oplossingen te komen. En geef dus ook de ruimte om ´fouten´ te mogen maken en te leren en te groeien. 

De bedrijfsvisie zorgt voor verbondenheid binnen het bedrijf en afdelingen, geeft richting, maakt energie vrij en leidt tot betere en gedragen besluitvorming wat uiteindelijk zich vertaalt in betere (financiële)resultaten.

Er ontstaat dan een duidelijke samenhang tussen de organisatievisie – doorbraken en speerpunten – jaardoelen – harde afdelingsdoelen en harde  persoonlijke doelen.

Een persoonlijke visie brengt samenhang tussen de verschillende rollen en levensgebieden. Het maakt duidelijk waar je JA tegen zegt en vooral ook waar je Nee tegen zegt.

Specialisaties van de doelen stellen gids

 1. Winstgevende jaarplannen schrijven.
 2. Flow ervaren.
 3. Betere financiële resultaten behalen.

1 – Een winstgevend jaarplan schrijven


Op het ledengedeelte krijg jij digitale ondersteuning bij het formuleren van jouw winstgevend jaarplan, het ervaren van meer flow en het behalen van betere financiële resultaten. Daarnaast helpen wij jou bij het doorlopen van de 8 stappen zoals uitgebreid beschreven in mijn boek: Doelen bereiken vanuit een Visie.

Jij gaat in 20 minuten per dag gedurende 60 dagen jouw eigen winstgevend jaarplan schrijven zodat jij jouw bedrijfsresultaat verdubbeld binnen 3 jaar. En ik help jou op het ledengedeelte om dit te realiseren.

Wil je meer weten over winstgevende jaarplannen op het ledengedeelte?

2 – Flow ervaren

Energie/Vitaliteit zijn voor mij de belangrijkste aspecten van succes –  er zijn nu eenmaal geen dode top performers. Voor zelfs minimale prestaties moet je over voldoende energie beschikken. Voor top prestaties moet je vitaal zijn! 

Als je niet over de energie beschikt die nodig is om te doen wat gedaan moet worden, zal je nooit jouw:

 • Potentieel kunnen vervullen.
 • Inspirerende visie kunnen realiseren.
 • Missie gaan vervullen. 

Een visie geeft de juiste richting aan. 

 • Zonder richting ben je stuurloos en machteloos om een echt verschil in je leven te maken. 
 • Met de juiste houding kan je jouw passie omzetten in de juiste acties om de juiste redenen en harde doelen gaan stellen. 
 • Prioriteiten stellen, plannen, strategisch denken en focussen is dan geen opgaaf meer. 

En met de bijdrage van anderen kun je dan een echt verschil maken. Een goed team is immers een voorwaarde voor succes. 

Vervolgens is het een kwestie van blijven verbeteren, organiseren, optimaliseren, bijsturen op de verkregen feedback en natuurlijk continu handelen en de juiste acties blijven ondernemen en van de reis zelf genieten.

Alles begint met vitaliteit, focus en de juiste vaardigheden/uitdagingen ratio en dan kan FLOW ontstaan.

Waarom meer flow ervaren?

In flow is iedere actie, iedere beslissing raak en leidt op een vloeiende manier tot de volgende actie en beslissing etc. Alles wat je vanuit de flow staat doet, doet jij beter.

Het maakt dus geen verschil of je flow in actie sporten ervaart waar elke verkeerde beweging een dodelijke afloop kan hebben, of flow ervaart als je een winstgevende jaarplan schrijft.

Datgene wat jij doet in flow, doe je op de best mogelijke manier!

3 – Betere financiële resultaten behalen

Vanuit een inspirerende visie en met een winstgevend jaarplan heb je de fundatie gelegd voor betere financiële resultaten. Maar vervolgens moet het plan wel uitgevoerd worden en dit vergt energie, kost tijd en levert strijd, weerstand, frustratie …. en uiteindelijk betere financiële resultaten op … als je de juiste stappen in de juiste volgorde om de juiste redenen doet.

Als jij betere financiële resultaten wil gaan behalen maar niet weet hoe en waar jij moet beginnen, volg dan een voorspelbaar proces wat leidt tot een voorspelbare uitkomst. Elk kookboek is op dit principe gebaseerd, net als elke Ikea handleiding en elke goed opgebouwde cursus. Volg de juiste stappen in de juiste volgorde, vanuit de juiste mindset, met de juiste hulpmiddelen en je krijgt een voorspelbaar eindresultaat.

Als je betere bedrijfsresultaten wil behalen dan doe je precies hetzelfde. Je kan ook een dure consultant inhuren en hem het werk laten doen. Maar dan blijft het een eenmalige actie en creëer je geen verbetercultuur. Ook de consultants volgen een voorspelbaar proces met een voorspelbare uitkomst. Consultants gaan echt niet het wiel telkens opnieuw uitvinden.

 • Maar met alleen een winstgevend plan en een uitgewerkt proces red je het waarschijnlijk ook niet.
 • Het proces geeft de grote lijnen weer, helpt je de stappen te overzien en alles in perspectief te plaatsen. Maar de details maken het verschil.
 • Evenals de juiste mindset en meer flow ervaringen waardoor het leerproces enorm verkort wordt.

Vanuit de juiste mindset blijf je verbeteringen aanbrengen. Het belangrijkste is dat je start en continu met de verkregen feedback aan de slag gaat. Hierdoor ga je oorzaak-gevolg denken en verbanden zien. En dan wordt het verbeterproces pas echt leuk en ga je resultaten behalen.

De betere resultaten komen vanzelf als je maar actie blijft ondernemen. Natuurlijk wel de juiste acties in de juiste volgorde vanuit de juiste mindset anders blijf je dezelfde resultaten behalen.

Op het ledengedeelte krijg jij:

 1. Ondersteuning bij het formuleren van jouw eigen inspirerende visie en het uitwerken van jouw eigen winstgevend jaarplan.
 2. Alle informatie rondom flow, het inzetten van flow triggers, intrinsieke motivatie (zodat jij je beste prestaties kan leveren en jij je op je best kan voelen).
 3. Support bij het behalen van betere financiële resultaten. hierbij delen wij met jouw onze quickscan voor het spelenderwijs uitbouwen van jouw winstgevend jaarplan onze doelen stellen navigator en krijg jij de digitale versie van mijn boek – Doelen Bereiken vanuit een Visie.

Wil jij lid worden en betere financiële resultaten behalen? Meld je dan nu aan.